Får jeg tilbake fraktkostnaden ved en retur?

Hvis du returnerer alle produkter i ordren din, betales også den opprinnelige fraktkostnaden tilbake.

Hvis du bare returnerer visse produkter i ordren, betales ikke den opprinnelige fraktkostnaden tilbake.

Fraktkostnaden for returen er det du som kunde som står for, og betales ikke tilbake.