Hvorfor har kilereimen et annet mål enn den jeg bestilte?

Betegnelser på kilereimer kan variere avhengig av produsent og hvilken lengde som angis på kilereimen. Den betegnelsen man skal gå på, er f.eks. BX42, SPZ1040 eller A36, og ikke det som står foran eller etter denne tekst. Et godt eksempel på dette ser du nedenfor.

I butikken vår har vi en kilereim som heter BX42 - 1067 mm (Li), men på kilereimen som vi leverer står det BX42 - 1065 mm (Li).

Akkurat denne profilen angis i innvendig lengde, BX er profilen og 42 er lengden på kilereimen. Dette står for at den er 42" innvendig, noe som tilsvarer 1066,8 mm hvilket vi har rundet av til 1067 mm. Produsenten av kilereimen har i dette tilfellet valgt å avrunde til 1065 mm i stedet for, og har derfor trykt denne lengden på kilereimen.

Det vi vil få frem, er at akkurat denne lengdeangivelsen ikke spiller noen rolle, fordi en BX42 er ALLTID 42" innvendig, uansett hva som står på reimen forøvrig.